22 Ağustos 2013 Perşembe

28 Şubat darbesini Fransa Mason Locası Yaptırdı


VİDEO

28 Şubat darbesini Fransa Mason Locası Yaptırdı


Fransız Yüce Konseyi vasıtasıyla Türkiye büyük mason locası üstadı Necip Arıduru’ya :

Üstadı bulunduğunuz Türkiye büyük mason locasında meydana gelen skandallar, endişe verici talihsiz olaylardır. Büyük locanızda irşad edilmiş bazı masonlar, masonluğun vakarına ve yeminlerine ihanet etmişlerdir. Bu kişiler, en gizli toplantılara kadar bütün faaliyetlerimizi mikro kameralar aracılığıyla kaydetmiş bulunmaktadır; bu affedilmez dikkatsizlik, çok ciddi neticeler doğurmuştur. Mason olmayan milyonlarca kişi eski ve kabul edilmiş İskoç Riti’nin törenlerine ve sırlarına şahit olmuş durumdadır.


Ayrıca tapınaklarınızda başıboş dolaşan bu ‘dönek masonlar’,33′üncü derecedeki kutsal ayin ve törenleri kaydetmişlerdir; bu filmlerin, gerici ve islâmcı bir televizyon kanalı aracılığıyla yayınlanması sonucunda milyonlarca Türk seyircisi, aşağı derecelerdeki biraderlerimiz tarafından bile bilinmemesi gereken kutsal ayini, ne yazık ki, izlemiştir.


İsrail yüce konseyi,bu skandalla ilgili tahkikata başlamıştır. Nizamnamemiz mucibince, konu hakkında tahkikat yapmaya yetkili tek otorite olan İsrail yüce konseyi, olayın müsebbiblerini açıklama, gerekli önlemleri alma ve 27 mart 1997′ye kadar geniş bir tutanak fezlekesi hazırlama görevini bize tevdi etmiştir. Tebliğ tezkeresinde Refah Partisi yönetimindeki hükümetin cemiyetimize karşı bir tavır koyduğu belirtiliyor, biz de aynı düşünceyi paylaşıyoruz. Türk Hükümeti başlangıçtan itibaren dincilerin zorlamalarına boyun eğmiştir. Bilhassa Refah Partisi ve yöneticileri bir TV vasıtasıyla; masonluk ilkelerine aykırı yayınlara hoşgörü göstermişlerdir. Hükümet localarımıza baskı uygulayarak, adli tahkikat açarak ve polisi arşivlerimizi aramayla görevlendirerek,düşmanca tavrını belli etmiştir. Bu baskıyı, derhal ortadan kaldırmak kaçınılmaz görülmektedir.


RP’sinin tutumu kâfi derecede açık olduğundan, Fransa Yüce Konseyi ılımlı bir hükümetin teşkil edilmesinin elzem olduğuna hükmetmektedir. Buna binaen Fransa Yüce Konseyi ‘Kardeşçe’ şunları tavsiye eder:


1-Türk basınındaki ve ilgili kuruluşlardaki biraderleri örgütleyin ve Refah Partisini iktidarı bırakmaya mecbur etmek için gerekli diğer bütün tedbirleri alınız.


2-RP’nin itibarının tamamen yok olması ve seçmenlerinin ümidini kaybetmesi ile neticelenen siyasi bir konjoktür oluşturun.


3-Her çeşit belgeyi, tutanağı, sirküleri ve riskli mektupları büyük sekreterlikten uzak tutun.


4-Locaların toplantılarını belli bir zamana kadar, alışılmış merkezlerde gerçekleştirmekten kaçının.


5-Size ikinci bir talimat ulaştırılıncaya kadar müracaat edenler konusunda son derece dikkatli işlemler yapın;aynı yanlışlıklara düşmeyin.


6-Mason olmayanların ve mason cemiyetinden çıkarılmış eski masonların tapınaklara girişine kesin bir şekilde mani olun.


7-Masonluğa ihanet etme suçunu işlemiş masonlara karşı tahkikatlara devam edin. Dönekleri,İskoç Riti’nin prensiplerine,adetlerine ve geleneklerine uygun bir şekilde cezalandırın.


8-Masonluk aleyhindeki radyo, gazete, televizyon, kitap, dergi gibi yayınları izleyip bunlara mani olun. Refah Partisine mensup islâmcı basını ekonomik, siyasi ve adli baskı yoluyla görevini yapamaz hale getirin.


9-Bağımsız büyük komitemiz’e bu skandala yol açan belirsizlikle ilgili ayrıntılı bir tutanak fezlekesi hazırlamakla görevlendirin ve neticeleri fransa yüce konseyine bildirin.


14-Şubat-1997


Fransız Yüksek Konseyi
-----------------------------------------------------------------
İLGİLİ BÖLÜM

28 Şubat darbesini Fransa Mason Locası Yaptırdı


12 EYLÜL DARBESİNİN BİLANÇOSU:

----------------------------------------------------------------------------------------İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *