26 Ağustos 2013 Pazartesi

EBUBEKİR,ÖMER,OSMAN (radıyallahu anhum),AİŞE VE HAFSA VAİDELERİMİZİN İSİMLERİNİ BAKIN NERELERE YAZDI ŞİALER

EBUBEKİR,ÖMER,OSMAN (radıyallahu anhum),AİŞE VE HAFSA VAİDELERİMİZİN İSİMLERİNİ BAKIN NERELERE YAZDI ŞİALER...

Şiilerin en büyük düşmanı Hz. Ömer’dir. Hz. Ömer düşmanlığı İran kültürüne o kadar işlemiştir ki, Şia, “Ömer’e lanet”i dinlerinin bir akidesi ve hayatlarının bir parçası haline getirmişlerdir. Şiiler namazlarında, türbelerinde, dualarında, dini bayramlarında Hz. Ömer’e lanet ettikleri gibi, işleri ters gittiğinde “Hay lanet Ömer’e!” derler.

Bugün herhangi bir Şii türbesine gitseniz, türbe girişinde elinize bir dua kitabı iliştirilir. Bu kitapların büyük bir kısmı, sahabelere beddua ve lanetlerin yazılı olduğu bölümlerden oluşur. Lanet edilen sahabelerin en başında ise Hz. Ömer ve Hz. Ebubekir gelir.

Şiilerin Hz. Ömer’e düşmanlığının altında yatan asıl sebep, İran’ın fethidir. Hz. Ömer halifeliği döneminde İran içlerine birçok fetih gerçekleştirdi; İran hinterlandı (İran, Suriye, Ermenistan ve Bizans topraklarının önemli bir kısmı) Hz. Ömer zamanında Müslümanlaştırıldı. Kendilerini Sasani İmparatorluğu’nun varisi olarak gören Persler, topraklarının fethedilmesini ve eski dinlerinin yok edilmesini hiçbir zaman hazmedemedi.

*************************************************

İşte kardeşlerimizi, bebekleri son olarak kimyasal silahlarla katleden bu üç sapık katilin inancı!

İşte bu üç sapık katilin inancı!

Gerçek Kur’an-ı Kerim’de 17.000 ayet vardır! (el Şafi, Cilt 2, Sayfa 616)
Ali İlahtır! (Cila’ul-Uyûn, Cilt 2, Sayfa 66)

İmamlar İlahtır. (Cila’ul-Uyûn, Cilt 2, Sayfa 85)


Hz. Ayşe (ra) kafir bir kadındı. (Hayat’ul Kulûb, Cilt 2, Sayfa 726)

Ebubekir ve Ömer Şeytan’ın takipçileriydi! (Kur’an-ı Mecid, Makbul Hü

*************************************************

Şia ve Hristiyanlık arasındaki sembolik benzerlik...

Şia'nın sözümona Hz. Ali ve Ehl-i Beyt sevgisinin dozunu kaçırıp meseleyi şirke götürmesine en büyük delil bunun çok benzerini Hristiyanlıkta görüyor oluşumuz. Soldaki resim bu hafta düzenlenen Türkiye'den bir Kerbela ve Hz. Hüseyin anma programında taşınan resim. Haşâ Haydar-ı Kerrar Hz. Ali (r.a.)'ın resmi ve resimde portresi arkasından oluşmuş "hare" görüyoruz, ne gariptir ki aynı durum (sağdaki resim) yine Hristiyanların sözde Hz. İsa (a.s.) tasvirinde de var. Uzun lafın kısası "şia" sapıklıktır ve İslamda yeri yoktur, zira Ehl-i Sünnet İtikadı'ndaki müslümanlar Ehl-i Beyt ve Ashab-ı Kiram'a duyduğu muhabbet ve saygıyı hiç bir zaman dozundan ileri götürmemiştir...

Ömer (r.a)'den Rasulullah (s.a.s)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir: 

"Hristiyanların İbn-i Meryem'i batıl üzere övdükleri gibi siz de beni övmekte aşırıya gitmeyiniz. Şüphesiz ki ben bir kulum. Öyleyse bana, Allah'ın kulu ve O'nun rasulü deyiniz." Buhari-Müslim

Bu hadisten ne anlamalıyız?

Salih kulları, nebileri veya herhangi bir insanı, olduğu mertebenin üstünde görüp onları sevme hususunda aşırıya giderek, Allah'ın koyduğu sınırı aşmak kişiyi şirke düşürebilir. Yukarıdaki hadiste Rasulullah (s.a.s) kendi şahsına duyulacak sevginin sınırlarını belirtiyor, aşırılığı yasaklayarak, bu hükmü tüm insanlar hakkında genelleştiriyor.


*************************************************
*************************************************
şiaa nedir , cübbeli ahmet hoca efendiden

*************************************************
İLGİLİ BÖLÜM

*************************************************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *