21 Ağustos 2013 Çarşamba

Katmerli Hainler


BİD'ATLERLE, sapıklıklarla, mezhepsizlikle, Sünnet düşmanlığıyla, reformculukla, Kur'anı re'y ve heva ile yorumlamakla, cemaat ve fırka taassubu ve holiganlığıyla, din sömürüsüyle İslam'a ve Ümmet'e hizmet edilemez.

Bunca birbirinden kopuk parça ile İslam'a hizmet edilemez.

Bid'atçi Müslümaınlar, bid'atleri terk edip Kur'an, Sünnet ve icmâ dairesi içine girmedikçe birleşme, ittihad olmaz. Birlik rahmete, tefrika azaba sebep olur.

Soruyorum?

Müslümanlar niçin üniter bir Ümmet yapısı ve teşkilatı içinde birleşmiyor?

Müslümanlar niçin tek bir İmam-ı Kebir'e biat ve itaat etmiyor?

Tek bir Ümmet olmak, tek bir İmam'a veya Emîr'e biat etmek bazılarının/birilerinin işine gelir mi?

Ümmet ve İmam olursa öyle sabah namazı vakitlerinde leşler gibi yatmak yok!.. Yüce makamdan kesin emir ve talimat gelecek:

-Allah'a, Resulüne (Salat ve selam olsun ona) itaat eden, Kur'ana iman eden, Sünnete bağlı olan mü'minler!.. Hepinizi sabah namazında camilerde bekliyoruz...

Hiç, uykuseverler böyle bir emirden hoşlanırlar mı?

Ümmet ve İmamet olunca birtakım uğrular Müslümanların zekatlarını ve sadakalarını fıkha ve Şeriata aykırı olarak toplayabilirler mi?

Müslümanların başında bir İmam-ı Kebir, bir Halife olsa, çeşit çeşit reformcular bugünkü gibi sere serpe yıkıcı propaganda yapabilir ve cirit atabilirler mi?

Ümmet teşkilatı ve İmam olsa, kader yok, şefaat yok, kabir ahvali yok, nüzul-i İsa aleyhislam yok diyen bid'atçiler cart curt edebilir mi?

Ümmet ve İmamet olsa, şu şeytanî tesettüre izin ve fırsat verilir mi?

Türkiye'deki din sömürüsü sektöründe para trafiği milyarlarca dolardır. İmamet ve Ümmet olursa buna izin verilmez.

Ümmet ve hilafet olursa, din bezirganlarının gelirleri kesilir. Bu onlar için ölümdür.

Evet Ümmet ve İmameti açık kafirler istemezler ama münafıklar, zındıklar, reformcular, sapıklar hiç mi hiç istemez.

"Şahın zulmü Ömer'in zulmünü geçmişti..." diyenler hiç Sünnilerin birleşmesini ister mi?

Ehl-i imana, ehl-i Tevhid'e, ehl-i kıbleye müşrik ve kafir diyenler hiç İmamet ve Ümmet ister mi?

Müslümanlar birleşip tek bir Ümmet olamasın, bu ümmetin başında bir İmam bulunmasın ki, din soyguncuları meydanda at koştursun.

Bugünkü hizipçilik, tefrika, fanatizm, militanlık, holiganlık, din sömürüsü, plansızlık programsızlık hep Ümmet olmadığı, Halife olmadığı içindir.

Müslüman kılıklı anarşistler bir İmam'a biat ve itaat ederler mi hiç?

Kemalist, laik, vesayetçi düzen Müslümanları paramparça etti, onları Ümmet olmaktan çıkarttı. Ne kadar münafık, sapık, bid'atçi, din sömürüsü yapan uğursuz varsa bu bozuk ortamda malı götürüyor.

İslam medreselerinin tekrar açılması hiç onların işine gelir mi?

İcazetli ulema ve fukaha yetişmesi hiç onların işine gelir mi?

Hilafet olursa onlar "Allah gerçek bir Janus'tur=Hoda Janus-i hakikî est" diyen zındığı mücahid ilan edebilirler mi?

Ümmet yok, Halife yok, Fetva Meclisi yok, Meclis-i Meşâyih yok... Bizimkiler mangalda kül bırakmıyor.

Halife olsa, üç hak ibrahimî din vardır, üçünün bağlıları da cennetliktir propagandası yapabilirler mi?

Habîsler milyonlarca Müslümanı öyle uyuttular ki, Hilafetten ve İmametten bahs edilince o da ne ki deniliyor.

Müslümanları bölüp parçalayanlar, mü'minleri en önemli konularda cahil bırakanlar, Ehl-i İmanı başsız bırakanlar, menfi cemaatçilik yapanlar, kafirlerin böl parçala ve hükm et düsturuna hizmet edenler, din sömürüsü yapanlar, mü'minleri cemaat, tarikat, hizip, fırka, grup, sekt, klik fanatiği, militanı ve holiganı yapanlar, Müslümanların tek bir Ümmet olmasını ve bir İmam-ı Kebire biat ve itaat etmesini doğrudan doğruya veya dolaylı şekilde engelleyip köstekleyenler hain değil, katmerli haindir.

Mehmet Şevket Eygi

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *