23 Ağustos 2013 Cuma

Mustafa Kemal Samsun'a Vahdettin Han Tarafından Zorla Gönderilmiş


Mustafa Kemal Samsun'a Vahdettin Han Tarafından Zorla Gönderilmiş

Derin Tarih dergisi Mayıs sayısında, Sultan Vahdeddin Han’ın 1923 senesinde Mekke’de yayımladığı beyannameyi aslıyla birlikte günümüz Türkçesiyle okuyucularına veriyor. Kitapta Mustafa Kemal’in Vahdeddin Han’a yazdığı, daha sonra sansürlenen telgrafın orijinal hâli konulmuş. Kemalist tarihin yazdığı Samsun’a çıkış masalını yerlebir eden telgrafla ilgili şu bilgiler verilmiş:

“Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıktıktan sonra Sultan Vahdettin’e Havza ilçesinden yazdığı ünlü telgrafın Sivas’ta 28 Eylül 1919 tarihli İrade-i Milliye gazetesinde yayınlanmış nüshası önemlidir. Bu nüshanın özelliği şuradan gelir: Nutuk dahil diğer metinlerde “dil-hâh-ı milkdârîleri” şeklinde geçen terkip 9. satırda “ilka-i milkdarîleri” olarak yayınlanmıştır. Yani diğer metinlerde Mustafa Kemal Paşa Padişahtan aldığı ilhamla görevine devam ettiğini söylemekte, yukarıdaki halinde ise Padişahın zorlamasıyla başladığı görevine devam ettiğini. Burada yayınladığımız halinde yer alan “ilkâ” kelimesi sonradan yapılan neşirlerde çıkartılarak sanki bir tashih hatası varmış gibi farklı yayınlanmış, böylece bir belge daha tahrifata uğramıştır.”

Mustafa Kemal'in Anadolu'ya Gitme Şartları
Mustafa Kemal Samsun'a Vahdettin Han Tarafından Zorla Gönderilmiş

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *