29 Ekim 2013 Salı

CUMHURİYET= KAN, GÖZYAŞI, YALAN


29 Ekim 1923’ten 29 Ekim 2013’e… 90 YIL…

Bu ülkenin kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarında yeni bir ülke inşa edilmesinin üzerinden 90 yıl geçmiş…

Ellerinde kırmızı beyaz bayrakları, göğüslerinde Mustafa Kemal posterleri, tişörtleriyle dolaşanlar ‘bayram’ kutlaması yapıyor ya… Bu ülke uluslarının, emekçilerinin, ezilenlerinin ‘bayram’ı değil bugün…

Sahte bir zaferdir çünkü… Sahte bir dalgalanıştır ellerindeki bayraklar…

O bayraklardaki kırmızı bu topraklarda yaşayan binlerce yıllık ulusların dökülen kanını, beyaz da acılar içerisinde hayata veda edenlerin ya da kalanların döktükleri gözyaşlarını simgeliyor sadece…

Çünkü;

Yıllarca ilkokuldan başlayarak bize öğretilen resmi tarihte ‘emperyalizme verilen savaş’tan, iç ve dış düşmanların yok edilişi MASALINI ANLATTILAR

Talat Paşa’dan Enver Paşa’dan devraldığı soykırımı bayrağını ölene kadar dalgalandıran, Hitler’e ‘örnek’ olabilecek derecede suçlu olan Mustafa Kemal’in gerçek yüzünü BİZDEN GİZLEDİLER

‘Yedi düvele karşı savaştık’, ‘antiemperyalist mücadele verdik’ MASALINI ANLATTILAR

“Kurtuluş savaşı” olarak adlandırılan bu sürecin aslında 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın diplomatik düzeyde devam ettirilmesi, yani Osmanlı’nın da içinde bulunduğu iki emperyalist cephenin bu topraklarda karşılaşması olduğunu BİZDEN GİZLEDİLER

‘Yunan işgaline karşı vatanı savunduk’ MASALINI ANLATTILAR

Anadolu’nun İngiltere sponsorluğundaki Yunanistan tarafından işgal edilmesinde savaşın büyük bölümünün ordu değil de, çeteler tarafından sürdürüldüğünü; müdafai hukuk cemiyetlerinin Kemalistlere destek vermesini sağlayanın vatan sevgisi değil de 1915 Ermeni ve 1919 Rum soykırımlarının ardından gasp edilen mal ve mülkü koruma derdi olduğunu; BİZDEN GİZLEDİLER

‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ MASALINI ANLATTILAR

İttihat ve Terakki’den başlayarak Cumhuriyet’in kuruluş sürecine kadar ve devamında ülkenin kendi içinde milyonlarca Ermeni, Rum, Kürt, Süryani, Asuri uluslarından milyonlarca kişinin kanına girdiklerini BİZDEN GİZLEDİLER

Halifeliği kaldırdık MASALINI ANLATTILAR

Diğer bütün din ve mezheplerin Alevilerin, Hristiyanların ve Yahudilerin inanç özgürlüğünü nasıl engellediklerini; yerine Sunni bir ülke inşa ettiklerini BİZDEN GİZLEDİLER

Padişahlık sistemine son verdik MASALINI ANLATTILAR

Devletin kuruluşunda önemli rolleri olan birçok ismin suçlular ordusu haline dönüştüğünü, suikastler, İstiklal Mahkemeleri gibi ortamlarda tasfiye edildiklerini, Mustafa Kemal’in ‘tek adam’lıkla yeni Padişah olduğunu BİZDEN GİZLEDİLER

Arap alfabesini kaldırıp Latin alfabesini getirdikleri MASALINI ANLATTILAR

Çok dillilikten tek dilliliğe geçiş yapıldığını, bu ülkede binlerce yıldır yaşayan Ermenice, Rumca, Süryanice’nin yok edilme maksadını, hatta o dönem Arap alfabesini kullanan Irak ve Suriye toplumlarında okur yazar oranının neden daha fazla olduğunu BİZDEN GİZLEDİLER

Kadına seçme ve seçilme seçilme hakkının verilmesinin ilk defa bu ülkede olduğu MASALINI ANLATTILAR

Kadınların kurduğu ilk parti Kadınlar Halk Fırkası’nın bizzat Mustafa Kemal kapatıldığını, kadın seçme ve seçme hakkını elde edebilmek için 9 yıl mücadele verdiğini BİZDEN GİZLEDİLER

Cumhuriyet’in ezilen ulusların, emekçilerin düşmanlığını Osmanlı’dan İttihat ve Terakki’ye bir mirası devralarak yapan Mustafa Kemal ve onun varisi Kemalistler himayesinde yükseldiğini BİZDEN GİZLEDİLER …

Haksız olanın Türk, Kürt, Rum, Laz, Çerkes, Gürcü, Arap, Ermeni, Alevi, Süryani, Müslüman, Hristiyan değil; Talat Paşa’dan Mustafa Kemal’e, İnönü’den Menderes’e, Evren’den Çiller’e, Ağar’dan Erdoğan’a bir grup kan emici ve onlara hizmet eden asalak güruhtan ibaret olduğunu BİZDEN GİZLEDİLER

…Ve

+ 1923’te Lozan’da 1 milyon 250 bin Rumun mübadeleye tabii tutulup doğdukları topraklardan sürgün edildiğini…

+ Mustafa Kemal’in emri ile 1924’te Hakkari’de 20 bin Süryani’nin katledildiğini…

+ 1930’da Ağrı Zilan’da 15 bin Kürdün vahşice öldürüldüğünü…

+ 1934’te Trakya bölgesinde 15 bin Yahudi’nin baskı, şiddet ve tecavüzle zorla göç ettirilip mallarına el konulduğunu…

+ 1938’de Dersim’de 30 bin Alevi Kürdü’nün zulümle, bombalarla yok edildiğini…

+ 1942-1944 yılları arasında çıkarılan Varlık Vergisi ile yüzyıllardır bu ülkede yaşayan halkların mallarına el konulduğunda, sürgünde yokluktan, çaresizlikten ölmelerine göz yumulduğunu…

+ 1955 yılında yaşanan 6-7 Eylül olaylarında Rum ve Ermenilerin işyerleri, evleri basılıp talan edildinde, kadınların hayatlarının tecavüzlerle karartıldığını…

+ 12 Mart 1971 muhtırasının ardından Mahir Çayan, Deniz Gezmiş ve İbrahim Kaypakkaya başta olmak üzere, bu ülkenin yürekleri aydınlık devrimci gençlerinin katledildiğini…

+ 1 Mayıs 1977’de İstanbul Taksim’de, Ankara Bahçelievler’de, Maraş’ta, Çorum’da kontrgerillanın karanlık eliyle pırıl pırıl gençlerin, kadınların, erkeklerin öldürüldüklerini…

+ ..Ve 1980’de yapılan faşist darbeyle ülke bir hapishaneye dönüştürüldüğünde, başta Diyarbakır, Metris, Mamak ve Sağmalcılar olmak üzere birçok cezaevinin işkencehane gibi işletildiğini…

+ ..Ve 1990’larda sokaklarda, evlere yapılan baskınlarda devrimcilerin katledildiğini, gözaltında kaybedildiğini…

+ Sivas’ta aydınların diri diri yakıldığını, Gazi’de halkın sokak ortasında tarandığını, 19 Aralık 2000’de devrimcilerin hapishanelerde kurşunlanıp bombalanıp vahşice öldürüldüğünü…

+ Roboski’de 34 Kürt köylü gencin devletin eliyle bombalarla paramparça edildiğini…

BİZDEN GİZLEDİLER

Cumhuriyetin 90. yıldönümü işte bu yüzden sahte zafer kutlamalarıyla yaşatılmak istense de bir ‘bayram’ değil, ‘yas ve mücadele’ günüdür…

ALINTI:CUMHURİYET= KAN, GÖZYAŞI, YALAN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *