28 Ekim 2013 Pazartesi

DERİN KUŞKULAR VE CEVABA MUHTAÇ SORULARYakın tarihimizi otantik belgeler yerine Atatürk’ün “Nutuk” isimli hatıralarında yer alan yorumlarından öğreniyoruz…

Tamam da Milli Mücadele’mizin önder isimlerinden Kâzım Karabekir’in de hatıraları var ve farklı şeyler söylüyor…

O kadar farklı şeyler söylüyor ki, bu yüzden iktidarın hışmına uğramış, kahramanlığı göz ardı edilip “düşman” muamelesine tabi tutulmuştur.

Erenköy’deki evi sivil polisler tarafından yıllarca gözetlenmiş, kendisi adım adım takip edilmiş, hatıralarını basan matbaa polis tarafından basılmış, basılı nüshalara el konup yakılmış, ardından yayın yasağı getirilmiştir (hâlâ da tümü neşredilmiş değildir).

Paşa, tam anlamıyla sürüm sürüm süründürülmüştür!

Atatürk’ün tek nikâhlı eşi Lâtife hanım’ın hatıraları ise hâlâ “gizli” tutulmaktadır.

Tarihi gerçeklere ulaşmak belgelerle buluşmaya bağlı olduğuna, ancak İstiklal Savaşı’na ve sonrasına ilişkin belgelerden çoğu çift anahtarlı çelik kasalarda kilitli tutulduğuna göre, tarihçinin elinden soru sormak dışında ne gelir?

Buyurun size sorular…

Sultan Abdülaziz öldü mü, öldürüldü mü?..

Yıldız Yağması’nın perde arkasında ne var?..

31 Mart Olayı nasıl gerçekleşti?.. Hareket Ordusu, bize anlatıldığı gibi bir “kahramanlar ordusu” mudur?..

Sultan II. Abdülhamid “Ulu Hakan” mı, “Kızıl Sultan” mı?.. Tahttan indirilmesi bir “İngiliz/Mason ittifakı”nın sonucu mu gerçekleşti?..

Enver Paşa hain miydi, vatansever mi?..

Sarıkamış’ta “tek kurşun sıkmadan” 90 bin civarında askerimiz, Enver Paşa’nın yanlış yönetimi yüzünden mi donup öldü? Gerçek buysa neden Genelkurmay Başkanlığı arşivlerindeki kayıtlar farklı? Bu hikâye İstiklâl Savaşı’nın başına geçmek üzere Kafkasya’dan Batum’a inerek Türkiye’ye girmeye çalışan Enver Paşa’yı milletin gözünden düşürüp kirletmeye yönelik bir “komplo” olabilir mi?..

Menemen Olayı gerçekten bir isyan denemesi midir, yoksa ihtiyaca binaen planlanmış mürettep bir hâdise midir?..

Dersim ve Şeyh Said İsyanı’nın altında neler yatıyor?..

Trabzon Meb’usu Ali Şükrü Bey’le Topal Osman Ağa olayının sırrı nedir?..
İzmir Suikastı’nın içyüzü nedir?..

Sivas Kongresi başlarında, Mustafa Kemal tüm görevlerinden alınmışken, ona destek vererek İstiklâl Mücadelesi’nin başına geçiren Kâzım Karabekir Paşa neden tarihten silinip unutturulmak istenmiştir?..

Mehmed Âkif neden, “İstiklâl Mahkemelerinde yargılanmamak için Mısır’a gidiyorum” demiştir: İstiklâl Marşı şairininin ne suçu vardı, hangi suçtan niçin yargılanacaktı?..

Gençliğini savaş meydanlarında tüketen, birkaç kez yaralanan ve İstiklâl Savaşı’mızın başlarında çıkan isyanları bastırıp büyük hizmetler yapan Çerkez Edhem Bey neden ölmekle kaçmak arasında bırakılmıştır?

Karabekir Paşa’nın “yok” dediği Birinci İnönü Savaşı var mı, yok mu?.. 

Çanakkale Cephesi’nde 250 bin şehide rağmen yenemediğimiz “makus talih”i, Birinci İnönü Savaşı’nda verdiğimiz 95 şehitle nasıl yendik?..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *