26 Kasım 2013 Salı

LAİKLİĞİN en basit tarifi nedir?


LAİKLİĞİN en basit tarifi nedir?

 Devlet dine karışmayacak, din devlete…

 Kitaplardaki realiteden kopuk nazariyeleri, yalanları dolanları bırakalım, hayata bakalım. Bizde laiklik nedir?

1. Halkın iradesi hilafına Ayasofya’nın camilikten çıkartılıp müze yapılmasıdır.

2. Halkın iradesine ve din hürriyetine zıt olarak Hilafetin ilga edilmesi, son (sûrî) Halife Abdülmecid bin Abdülaziz Hanın kovulmasıdır.

3. Elmalılı Hamdi, Ömer Nasuhi Bilmen Efendiler ve daha niceleri gibi vasıflı, kudretli din alimleri yetiştiren İslam medreselerinin halka rağmen kapatılması, bir günde 40 bin talebenin sokağa atılmasıdır.

4. Tasavvuf tekkelerinin devlet terörü ile kapatılmasıdır.

5. Erbilli Şeyh Esad Efendi hazretlerinin düzmece Menemen vak’ası bahane edilerek zincire vurulup götürülmesi ve Menemen hastahanesinde şehid edilmesidir.

6. Bin yıllık Millî İslamî yazımızın yasak edilmesi, lisanın yozlaştırılması, kültürde öldürücü bir kopukluk olması, halkın dilsiz bırakılmasıdır.

7. Gerçek tarihe paralel bir uyduruk yalan tarih düzülmesidir.

8. On bine yakın caminin, mescidin, medrese binasının, taş mektebin, imaretin satılması veya kiraya verilmesi, tahrip edilmesidir.

9. Binlerce tarihî İslam kabristanının ve hazirenin tahrip ve yok edilmesidir.

10.  İskilipli Âtıf efendinin, Şapka Kanunundan önce yazdığı Şapka risalesinden (Frenk mukallidliği) dolayı idam edilmesidir.

11.  Binlerce din aliminin, fakihin, şeyhin zulmen idam edilmesi, zindana atılması veya sürülmesidir.

12.  Eski Ceza Kanunundaki 163’cü maddeye dayanarak Müslüman yazarların, fikir adamlarının, din ve tarikat hizmetkarlarının ağır ceza mahkemelerinde muhakeme edilip zindanlarda çürütülmesidir. 

13.  Bediüzzamanı sürgüne gönderip Risale-i Nurları yasaklamak, bu konuda bir sürü kanunsuzluk, adaletsizlik, zulüm yapmaktır.

14.  Ezan-ı Muhammediyi yasaklayıp, okuyanlara cani ve katil muamelesi yapmaktır.

15.  Uzun yıllar boyunca haccı yasaklamaktır.

16.  Kur’ana, Sünnete, fıkha, Şeriata aykırı olarak Müslümanların zekatlarını birtakım kurumlara zulmen verdirtmektir.

17.  Kurban derilerini gasb etmektir.

18.  Din işlerini, Kemalist ve laik rejimin gözetimi altında resmî Diyanet ile idare etmektir.

19.  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku kürsüsü başkanı Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgili dinî fikir ve görüşlerinden dolayı tutuklayıp Harbiye Birinci Ordu zindanlarına, daha sonra Balmumcu askerî hapishanesine atarak zulm etmektir.

20.  M. Kemalin ölümünden sonra uydurulmuş Kemalizmi halka ve gençliğe bir din gibi empoze etmektir.

21.  En tabiî, en basit, en temel dinî faaliyetleri gericilik olarak yaftalayıp devlet terörü ile Müslüman çoğunluğu sindirmektir. 

Daha yazmayayım, liste çok uzundur.

Ben bir Müslüman olarak böyle bir laikliğe taraftar olabilir miyim?

A benim mîrim!.. İslam hiç laikliği kabul eder mi?

İslamda din dünya, din devlet ayırımı yoktur.

İslam, dünya işlerinin tanzimi, yeryüzünde adalet, güvenlik, haysiyet olması için gönderilmiştir.

İman etmek elbette bir vicdan işidir ama din sadece vicdandan ibaret değildir.

Dinin muamelat, ukubat, münakehat, imamet ahkamı vardır.

Din dünyaya karışmazsa ne olur biliyor musun?.. Ülkeye, İslam dünyasına bak… İşte bugünkü gibi olur.

Birtakım ahlaksız, rezil, kepaze, alçak, bayağı, lanetli, münafık, dışı yeşil içi kızıl herifler ve gruplar din sömürüsü yapıyor diye İslam nizamından vaz geçemeyiz.

Türkiyenin kurtuluşu râşid bir İslamî sistem ile olur.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *