24 Aralık 2013 Salı

Bir Türk masonu Beynelmilel icra heyetine reis intihap edildi

Cumhuriyet 8 Kanunusani Pazar 1933 sayfa 1

Türkiye masonluğunu temsil eden sabık maliye sermüfettişlerindenTürkiye üstazı azammuavini Raşit Bey  Beynelmilel icra heyetine reis intihap edildi.İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *