19 Ocak 2014 Pazar

CHP ye ait vesika 1944-1946

 Osmanlıdevleti.blogspot.com
(1)

(2)

 1-Yukarıdaki iki vesika C.H.P şekavet devrinde İsmet İnönü İmparatorluğunun vicdan ve islamiyete müdahele derecesini gösteren iki huccet olarak fevkalade mühim ve alakaya şayandır.

 2- Bunları harfi harfine okuduğunuz zaman C.H.P devrinin, orduya kadar sirayet ettirilen İslam düşmanlığı ve topyekün din üzerindeki görüşlerini dehşet içinde tespit edeceksiniz.

 3- (A),(B),(C) şeklinde üç guruba ayrılan -(2)nolu vesika- C.H.P'li din görüşlerinin ilki doğrudan doğruya,silme ve saldırgan küfür,ikincisi tam olarak lakaytlık ve alakasızlık şekline yine küfür,üçüncüsü ise din tatbikat ve adamlarının halinden şikayet ve bunların ele alınmasını istemekle yine küfür..

 3- Genel Kurmay Başkanlığı vasıtasiyle orduya bile Din ve Milliyetçilik telkini yollarını tıkayan bir hizbin aslında ne olduğunu,şimdi nasıl göründüğünü ve İstikbalde ne olabileceğini vicdanlara havale ederiz. (1)

Kaynak 1:Büyük Doğu 29.11.1967 sayı 20 sayfa 6
Kaynak 2:Büyük Doğu 29.11.1967 sayı 20 sayfa 7

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *