20 Ocak 2014 Pazartesi

K.Atatürk Mason localarını kapattımı? Mim Kemal ÖkeDelegelerden İsmail Memduh tarafından yapılan teklif üzerine Atatürk'ün hatırası için bir dakika ihtiram sükutu yapıldıktan sonra Mim  Kemal Öke sözlerine şunları ilave etti.

  -Şu dakikada onun ruhunu tazip değil taziz ediyoruz.

Atatürk mason teşekkülü için çok büyük iltifatta bulunmuş,Ankara'daki binaya her yıl üç bin lira yardım etmişlerdir. bugün başımızdakilerde aynı yardımlarda bulunmuşlardır.

Atatürk, memleketimizi ziyarete gelen tanınmış bazı şahsiyetleri bu lokalde kabul ve ziyaret etmişlerdir.

Mason teşekkülünü Atatürk kapatmamıştır.

Siyasi ahval o gün böyle bir imayı mecbur kılmıştı. O zaman ben başkanlıktan Maraşal Fevzi Çakmak'ın emri üzere ayrılmıştım.Maraşal askerlerin bu kabil teşekküllerde bulunmamasını emretmiştir. Ortalığı karıştırmak şahsi taassublarını silah gibi kullanmak isteyen baykuşlara bu kürsüden tekrar ediyorum.Bu teşekkül Atatürk'ün ruhunu tazib etmemiş, taziz etmiştir.

kaynak:Cumhuriyet 3 nisan 1949 sayfa 7Naum Bernard (Koç Şirketi) 1968 Ankara Uyanış Locası Masonları

(1)

Bernar Nahum 1911 yılında İstanbul’da doğdu. Musevi lisesi’nde 11. sınıfa kadar öğrenimini sürdürdükten sonra 1 Haziran 1928 de İstanbul’da Ottaş Şirketi’nde çalışmaya başladı. 1944 yılının 1 Ocak gününde Ankara’da bugünkü Koç Topluluğunun çekirdeğini oluşturan Koç Ticaret A.Ş.’de Otomobil Şubesi Müdürlüğü görevini üstelendi.

Vehbi Koç ile  Bernar Nahum, Koç Topluluğu’ndaki 44 yıllık iş yaşamı boyunca müessesenin çeşitli kademelerinde görev aldı

Bernar Nahum 28 yaşında 14 Nisan 1940’ta Raşel Nahum’la evlendi. Bu beraberlikten 3 çocuğu oldu, Michelle Claude ve Jan.(2)


kaynak1:Büyük Doğu 10.01.1968 sayı:26 sayfa-7
kaynak2:BERNAR NAHUM İLKOKULU


19 Ocak 2014 Pazar

CHP ye ait vesika 1944-1946

 Osmanlıdevleti.blogspot.com
(1)

(2)

 1-Yukarıdaki iki vesika C.H.P şekavet devrinde İsmet İnönü İmparatorluğunun vicdan ve islamiyete müdahele derecesini gösteren iki huccet olarak fevkalade mühim ve alakaya şayandır.

 2- Bunları harfi harfine okuduğunuz zaman C.H.P devrinin, orduya kadar sirayet ettirilen İslam düşmanlığı ve topyekün din üzerindeki görüşlerini dehşet içinde tespit edeceksiniz.

 3- (A),(B),(C) şeklinde üç guruba ayrılan -(2)nolu vesika- C.H.P'li din görüşlerinin ilki doğrudan doğruya,silme ve saldırgan küfür,ikincisi tam olarak lakaytlık ve alakasızlık şekline yine küfür,üçüncüsü ise din tatbikat ve adamlarının halinden şikayet ve bunların ele alınmasını istemekle yine küfür..

 3- Genel Kurmay Başkanlığı vasıtasiyle orduya bile Din ve Milliyetçilik telkini yollarını tıkayan bir hizbin aslında ne olduğunu,şimdi nasıl göründüğünü ve İstikbalde ne olabileceğini vicdanlara havale ederiz. (1)

Kaynak 1:Büyük Doğu 29.11.1967 sayı 20 sayfa 6
Kaynak 2:Büyük Doğu 29.11.1967 sayı 20 sayfa 7

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *